Met motivatie presteer je beter. Rein & Co heeft met Profile Dynamics® heldere instrumenten in huis om de drijfveren en krachten van medewerkers, teams en organisaties te meten,  in beeld te brengen en in beweging te zetten. Een goede start bij organisatieverandering, een sterke basis voor de effectiviteit van teams en verhelderend inzicht voor persoonlijke groei en ontwikkeling van loopbaan en talent.

Mensen motiveren. Dat brengt een organisatie in beweging. Een belangrijke methode om mensen te motiveren is erachter te komen wat hun drijfveren zijn. Profile Dynamics® is een drijfverenanalyse die inzicht geeft in de persoonlijke motivatie van medewerkers. De Profile Dynamics® drijfverenanalyse maakt duidelijk waar de kracht en motivatie van medewerkers ligt en in welke setting zij het beste tot hun recht komen.

De teamanalyse van Profile Dynamics® brengt de interactie, krachten en valkuilen van een team in kaart en reikt handvatten aan om het functioneren van het team te verbeteren en ieder teamlid het best tot zijn recht te laten komen. Het teamprofiel geeft heldere inzichten en is zonder meer een bruikbaar vertrekpunt voor gerichte teamontwikkeling en teambuilding.

Op organisatieniveau maakt Profile Dynamics® bij uitstek helder waarom de dingen gaan zoals ze gaan en waar de mogelijkheden voor ontwikkeling zich voordoen. Het instrument biedt inzicht en aanknopingspunten voor verandertrajecten in structuur en cultuur. Meer weten?

Profile Dynamics® voor medewerkers, team en organisatie

De Profile Dynamics® instrumenten zijn ontwikkeld op basis van het  gedachtengoed van de Amerikaanse docent psychologie dr. Clare W. Graves. Hij onderscheidde zeven herkenbare waardenstelsels die het denken en doen van mensen bepalen. Deze zeven drijfveren worden elk weergegeven met een kleur.

Centraal in Profile Dynamics® staat de online drijfverentest die door de medewerker persoonlijk wordt ingevuld. Van de resultaten wordt een rapport gemaakt dat door ons met de medewerker wordt besproken. Met de instrumenten voor team- en organisatieanalyse, kunnen we Profile Dynamics® verder inzetten op team- en/of op organisatieniveau. De individuele analyses zijn hiervoor altijd de basis. Meer weten?

Profile Dynamics® voor jou persoonlijk

De Profile Dynamics® instrumenten zijn ontwikkeld op basis van het  gedachtengoed van de Amerikaanse docent psychologie dr. Clare W. Graves. Hij onderscheidde zeven herkenbare waardenstelsels die het denken en doen van mensen bepalen. Deze zeven drijfveren worden elk weergegeven met een kleur.

Wilt u persoonlijk een test doen omdat u meer inzicht wilt krijgen in uw functioneren in uw werk en in uw team, wilt u zich doorontwikkelen, vraagt u zich af of u nog op de goede plek zit of bent u gewoon nieuwsgierig naar uw eigen profiel? Dan kunt u altijd een kort persoonlijk  traject aanvragen. Leuk en leerzaam! Meer weten?

Over Profile Dynamics®

Voor meer informatie over Profile Dynamics®

: